Liepājā akcijas „Skolas soma” ietvaros pabalstus saņems vairāk nekā 1500 skolēnu

No 7. augusta Liepājā sāksies pašvaldības akcija „Skolas soma”. Līdz oktobra beigām Liepājā deklarētās daudzbērnu un trūcīgās ģimenes, ģimenes, kuras audzina bērnus ar īpašām vajadzībām un aizbildnībā esošus bērnus, varēs saņemt 10 latu vienreizējo pabalstu katram skolēnam skolai nepieciešamo lietu iegādei.

Pašvaldības palīdzību saņems ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk nepilngadīgus bērnus, bērnus invalīdus, aizbildnībā un Ģimenes atbalsta daļas uzskaitē esošus bērnus, Černobiļas AES avārijas seku likvidatoru ģimenes, ģimenes ar vienu vai diviem bērniem, kurām noteikts trūcīgas ģimenes statuss - ar nosacījumu, ka visās šajās ģimenēs audzina skolas vecuma bērnus.

Uz šo brīdi ir 1593 bērnu, kuri saņems pabalstu, bet šo skaitu vēl varētu papildināt ģimenes ar vienu vai diviem bērniem, kurām līdz 30. septembrim tiks noteikts trūcīgas ģimenes statuss.

Uzrādot pasi, pabalstu vecāki varēs saņemt jebkurā no A/s "Norvik banka" Liepājas filiālēm – tirdzniecības centrā "Ostmala", veikalā "Maxima", tirdzniecības centrā "Kurzeme", Pētertirgū, tirdzniecības centrā "XL Sala", Tosmarē, Sila ielā 3, un Ziemeļu ielā 10.

Ģimenēm, kurām laika posmā no 2013. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam un kurās aug viens un divi skolas vecuma bērni, no 3. septembra līdz 20. oktobrim jāierodas reģistrēties Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā 220. kabinetā. Līdzi jāņem pasi, izziņu par trūcīgas ģimenes statusu un mācību iestādes izziņu, ja bērns vecāks par 15 gadiem. Pusdienas pārtraukums – no 12.00 līdz 13.00. Tālr. izziņām 634 89674.

Pašvaldības pabalstus šogad saņems 73 trūcīgās ģimenes ar vienu un diviem bērniem, 416 ģimenes, kuras audzina trīs bērnus, 106 četru bērnu ģimenes, 31 piecu bērnu ģimene, 13 ģimenes, kurās audzina sešus bērnus, 5 ģimenes, kuras audzina 7 nepilngadīgus bērnus, 1 ģimene, kurā audzina astoņus nepilngadīgus bērnus, viena ģimene ar 9 bērniem, 250 ģimenes, kurās aug bērni invalīdi, 134 ģimenes, kurās audzina aizbildnībā esošus bērnus, 5 Černobiļas AES avārijas seku likvidatoru ģimenes, 73 ģimenes, kuras ir Ģimenes atbalsta daļas uzskaitē.

Pabalstu izmaksai pašvaldība šogad atvēlējusi Ls 18 000.

Šogad pirmo reizi vecāki, kuru bērni uzsāks mācības pirmajā klasē kādā no Liepājas vispārizglītojošām skolām, piešķirs 20 latu pabalstu mācību līdzekļu iegādei neatkarīgi no bērna deklarētās dzīvesvietas.

Tā kā daudzi vecāki jau sākuši interesēties par šo pabalstu saņemšanu, Sociālais dienests atgādina, ka pabalstu izmaksa notiks septembrī, kad būs nokomplektētas visas pirmās klases un apkopoti dati par pirmklasniekiem.  Domes Saistošie noteikumi paredz, ka pabalstu vecāki saņem savā bankas kontā septembrī un oktobrī.

Pirmklasnieku vecāki pirmajā skolas dienā, pavadot savus bērnus uz skolu, aicināti ņemt līdzi arī bankas konta datus, lai varētu skolā uzreiz aizpildīt iesniegumu pirmklasnieka pabalsta saņemšanai. Sociālais dienests pēc Izglītības pārvaldes iesniegtajiem datiem sagatavos pirmklasnieku pabalstu saņēmēju sarakstu, lai no 9. septembra varētu uzsākt pabalstu izmaksu. Bērni no daudzbērnu ģimenēm, kuri uzsāks mācības pirmajā klasē, saņems tikai viena veida pabalstu 20 latu apmērā - tas nebūs iekļauts akcijas „Skolas soma” izmaksājamo pabalstu sarakstos.

 

Gunta Jākobsone
sabiedrisko attiecību speciāliste

Atpakaļ