Lielās ielas skvēru pieņem ekspluatācijā; aicina iesniegt priekšlikumus skvēra nosaukumam

Ceturtdien, 3. oktobrī, Būvvaldes pieņemšanas komisija ekspluatācijā pieņēma būvobjektu - skvēru Lielā ielā 16 un Lielā ielā 18, kura rekonstrukcija īstenota Eiropas struktūrfonda ERAF projekta „Liepājas pilsētas skvēru un apstādījumu teritoriju rekonstrukcija” (vienošanās NR.3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/001/087) ietvaros, portālu informēja Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Komisija iepazinās ar objektu, būvdarbu izpildes dokumentāciju, veikto darbu aktiem un atzina, ka paveikts kvalitatīvs darbs.

Ir saņemti visi pasūtītāja un būvētāja apliecinājumi par būves gatavību ekspluatācijai un valsts, pašvaldību un citu institūciju atzinumi par veikuma atbilstību projektam un normatīvo aktu prasībām.

Skvēra labiekārtojums veidots ar tādu aprēķinu, lai te varētu brīvi pulcēties lielākas ļaužu grupas pilsētas svētku vai citu pasākumu laikā. Centrālajā daļā ir paredzēta vieta vides objektam/skulpturālam veidojumam, ja tādu vēlēsies pilsētnieki.

Skvērā izveidots jauns celiņu tīkls, kas nodrošinās cilvēkiem ērtu piekļūšanu jebkurai tā daļai, nepieciešamības gadījumā ļaujot šķērsot teritorijas pa taisnāko ceļu; ir nomainīts gājēju celiņu betona plākšņu segums, nodrošināta vides pieejamība, izbūvēts jauns apgaismojums, kā arī uzstādītas video novērošanas kameras.

Teritorijā izvietoti jauni soliņi, atkritumu urnas, reklāmas stends, informācijas stends un velostatīvi. Pie informācijas stenda vēl paredzēts uzstādīt mretālā veidotu taktilo karti ar informāciju par pilsētas centrā esošajiem objektiem.

Skvērā rekonstrukcijas laikā tika izņemti deviņi bojāti, bīstami vai veci koki. Pirms tam veikta stādījumu dendroloģiskā izvērtēšana un sabiedriskā apspriešana. Ir atjaunoti un papildināti esošie krūmu un koku stādījumi, kā arī veidoti jauni stādījumi, kā arī iesēts zāliens.

Projekta ietvaros radīta arī atbilstoša vide cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām un redzes traucējumiem. Savukārt, lai radītu aktīvas atpūtas iespējas bērniem, izveidots bērnu rotaļu laukums.

Teritorijā veikta arī ūdensvada un sadzīves kanalizācijas izbūve.

Skvēra teritorija nosacīti veidota četrās zonās. Pirmajā zonā, kas vērsta pret Rožu laukumu un piekļaujas Lielai un Graudu ielai, saglabāti lielie koki, izveidots zāliens, iestādīti daudzgadīgie ziemcieši vai klājeniskie augi starp betona plāksnēm, kā arī izveidota dobe vasaras un rudens puķu stādījumiem.

Otra zona ir tā, kas robežojas ar tramvaja pieturu. Arī te ir saglabāti lielie koki, te paredzētas pavasara puķes, kas uzzied, pirms salapojuši koki; vasarā šeit tiks uzturēts tikai pļaujamais zāliens.

Skvēra rietumu pusē, kas attālināta no ielām, domāta bērnu, viņu vecāku vai vecvecāku atpūtai. Šeit izvietotas atsevišķas rotaļu ierīces. Šajā, trešajā zonā, iestādīti jauni mazie koki, piemēram, māka ievas, zeltalietus un dekoratīvie krūmi, kas izceļas ar košu ziedēšanu. Šajā malā skvērs norobežots ar mūra sētu no kaimiņu zemesgabala. Lai klusā zona būtu tīkamāka, mūris aizsegts ar dekoratīvu koka nožogojumu, ko paredzēts papildināt ar vīteņaugiem, kas ir pieticīgi augšanas aptākļu ziņā, dekoratīvi rudens periodā, bet ziemā saglabā krāsainu ogu ķekarus.

Skvēra ceturtajā jeb saimnieciskajā zonā izveidota lapene, kur apsaimniekošanas vajadzībām novietot dārza inventāru, atkritumu konteinerus; blakus izveidots apgriešanās laukums apsaimniekotāju tehnikai. Šai zonai piekļaujas publiskā tualete; šeit vēl tiks uzstādīts un atvērts jauns preses kiosks.

Lielās ielas skvēra labiekārtošanas un rekonstrukcijas darbi tika uzsākti 2013. gada 14. maijā.

Rekonstrukcijas būvdarbus veica SIA „A – LAND”. Rekonstrukcijas būvuzraudzību veica SIA „Komunālā pārvalde” (ceļu daļa; ūdensvada/ kanalizācijas daļa; elektrības daļa).

Būves projektu izstrādājusi SIA “Grupa 93”, kas veica arī autoruzraudzību.

Skvēra kopējā platība, kurā veikti darbi, ir 5162 kvadrātmetri, no tiem ietves izbūvētas 2584 kvadrātmetru platībā, bet zālājs – 2578 kvadrātmeru platībā. Laukumā 2395 kvadrātmeros ieklāts betona bruģa segums; 983 kvadrātmetru platībā – betona plāksnes.

Kā portālu informēja Domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Eņģele, no šodienas, 3. oktobra, līdz 31. oktobrim liepājnieki tiek aicināti iesniegt savus priekšlikumus rekonstruētā un šodien atklātā skvēra Lielajā ielā 16 un 18 nosaukumam.

Atklājot rekonstruēto skvēru, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks norādīja, ka šī vieta jau gadiem ir bijusi viena no dzīvākajiem pilsētas punktiem, kuru ikdienā šķērso simtiem liepājnieku un pilsētas viesu. „Visus šos gadus laukums ir bijis bez nosaukuma un katrs to saucis savādāk. Šodien skvērs ir pilnībā rekonstruēts un būtu pelnījis skanīgu vārdu, tādēļ aicinu ikvienu iedzīvotāju likt kopā ideju pie idejas un kopīgi izdomāt, kādu vārdu šim atjaunotajam laukumam dot,” pasākumā sacīja U.Sesks.

Priekšlikumus ikviens iedzīvotājs var iesniegt, aizpildot anketu domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Rožu ielā 6, zvanot uz domes „karsto tālruni” 63425197 vai sūtot savas idejas uz elektroniskā pasta adresi info@dome.liepaja.lv .

Jau skvēra atklāšanas svinīgajā pasākumā iedzīvotāji varēja aizpildīt aptaujas anketas par piemērotāku nosaukumu skvēram. Kopā tika aizpildītas 42 anketas, kurās piedāvāti tādi nosaukumi kā Kurzemes, Berči, Universitātes vai Studentu skvērs, kā arī Septiņi vēji, Džeza minūte u.c.

Liepājnieku un pilsētas viesu iesniegtās idejas tiks apkopotas un tās izvērtēs ekspertu komisija, kurā piedalīsies gan domes Kultūras komisijas locekļi, gan arhitekti, gan arī Būvvaldes un pilsētplānošanas speciālisti.

Autors: liepajniekiem.lv

Atpakaļ