Līdz tiesas sprieduma pasludināšanai pārceļ Liepājas domes sēdi

Saistībā ar Liepājas pašvaldības vēlēšanu rezultātu apstrīdēšanu Administratīvajā apgabaltiesā Rīgā rītdien, 19.jūnijā, plānotā Liepājas pilsētas Domes sēde tiek pārcelta uz pašlaik nenoteiktu laiku, informē Liepājas pilsētas Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Ildze Lagzdiņa.

Administratīvā apgabaltiesa šodien, 18.jūnijā, izskatījusi līdzšinējās Liepājas domes deputātes un juristes Elitas Kosakas sūdzību pret Centrālo vēlēšanu komisiju par Liepājas domes vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu, taču tā kā tiesas spriedums šajā lietā būs pieejams tikai rītdien vakarpusē, jaunā sasaukuma sēde tiek atlikta uz laiku, kad būs zināms tiesas lēmums par tālāko rīcību.

Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 45.pants nosaka, ka gadījumos, ja tiesas spriedums nosaka atstāt negrozītu Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu par vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu, vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs jaunievēlētos deputātus uz pirmo domes sēdi uzaicina 10 dienu laikā pēc tiesas sprieduma pasludināšanas dienas. Līdz ar to, ja tiesa tāpat kā Centrālā vēlēšanu komisija savā spriedumā būs atstājusi negrozītu lēmumu par vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu Liepājā, jaunās domes sēde tiks sasaukta desmit dienu laikā – t.i., līdz 29.jūnijam.

E.Kosaka iepriekš Centrālajai vēlēšanu komisijai bija iesniegusi sūdzību par vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu Liepājā, jo saskatījusi iespējamas nepilnības, kas, kā uzskata E.Kosaka, varētu būt ietekmējušas Liepājas domes deputātu vietu sadalījumu starp politiskajām partijām. Centrālā vēlēšanu komisija viņas sūdzību noraidīja.

Liepājas pilsētas Vēlēšanu komisija Liepājas domes jaunā sasaukuma pirmo sēdi bija izsludinājusi uz rītdienu, 19.jūnijā, pulksten 11, taču informācija par vēlēšanu rezultātu apstrīdēšanu tiesā saņemta tikai pēc sēdes izsludināšanas. 


Andrejs Rjabcevs,
Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja
padomnieks sabiedrisko attiecību jautājumos

Atpakaļ