Jauniešu mājā vēlas veidot arī jauno māmiņu klubiņu

Ceturtdien, 19. septembrī Liepājas Domes sēdē atbalstīta projekta  "Liepājas jauno māmiņu kopienas centra izveide" iesniegšana Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda izsludinātajā konkursā programmā "Atbalsts kopienu centriem". Ja projekts tiks atbalstīts, Jauniešu māja varētu kļūt par pulcēšanās vietu arī jaunajām māmiņām, kas sekmētu viņu integrēšanu sabiedrībā.

Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds ir izsludinājis projektu konkursu programmā „Atbalsts kopienu centriem” finansējuma saņemšanai, tādējādi ir iespēja piesaistīt finansējumu kopienas centra izveidei Liepājā, kas sekmētu jauno māmiņu integrēšanu sabiedrībā, nodrošinot viņu socializēšanos un veiksmīgāku atgriešanos darba tirgū.

Projekta mērķis ir izveidot klubiņu jaunajām māmiņām vecumā līdz 30 gadiem, kuras nestrādā un audzina vienu vai vairākus bērnus līdz 3 gadiem, bet kurām ir vēlēšanās sevi pilnveidot, lai sekmīgāk varētu atrast sev piemērotu darbu vai atgriezties jau esošajā darba vidē.

Projekta gaitā iecerēta jauno nestrādājošo māmiņu, arī jauno tēvu iesaistīšana lekcijās - diskusijās ar uztura speciālistu, ginekologu-psihoterapeitu, kā arī fizioterapijas un mūzikas terapijas nodarbībās, kas veicinātu veselīgu dzīvesveidu. Paredzēta arī jauno māmiņu tikšanās ar valsts Nodarbinātības aģentūras pārstāvjiem, karjeras veidošanas speciālistiem, piedalīšanās angļu valodas apmācībās un radošās pašiniciatīvas nodarbībās, kas labāk sagatavotu jauno māmiņu integrēšanos darba vidē.

Projektu tā apstiprināšanas gadījumā plānots īstenot no 2013. gada 1. decembra līdz 2014. gada 31. maijam. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 1 998,90, no kurām projekta atbalsta gadījumā Ls 1 798,90 sedz Latvijas Kopienu iniciatīvas fonds. Plānotais līdzfinansējums no Liepājas pilsētas domes Bērnu un jaunatnes centra 2013.gada budžetā paredzētajiem līdzekļiem - Ls 100.   
 
Gunta Jākobsone
Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
sabiedrisko attiecību speciāliste

Atpakaļ