Jauniešu mājā sākusies aktīva rosība

Lai gan Liepājas Bērnu un jaunatnes JC Jauniešu māju oficiāli plānots atklāt 10. oktobrī, tajā jau sākuši aktīvi rosīties tās galvenie saimnieki – Liepājas jaunieši. Ceturtdien, 12. septembrī  Jauniešu mājā brīvā gaisotnē norisinājās šogad pirmā Liepājas skolēnu Domes jeb  līdzpārvalžu vadītāju sanāksme.

Jauniešu mājas nākotnes vīziju un tās lomu pilsētas dzīvē paši jaunieši jau iezīmēja mācību gada sākumā Domes Attīstības pārvaldes speciālistu vadītajā diskusijā „ Vai 388 gadus vecā Liepāja ir joprojām jauna?”, kurā lielākā daļa atzina, ka šai mājai jākļūst par vietu, kur dzimst labas idejas, jaunu kontaktu un iedvesmas gūšanas vietu.

“Jauniešu māja ir atvērta ikvienam, kas sirdī jūtas jauns. Svarīgi, ka Jauniešu māja pamazām iedzīvojas – jau pirmajās diskusijās piedalījās gan skolēni, gan studenti. Šī māja ir paredzēta jauniešiem un aicinu ikvienu piedalīties Jauniešu mājas aktivitātēs, veidot šo māju un arī mūsu pilsētu tieši tādu, kādu to vēlas paši jaunieši,” mudina arī Jauniešu mājas idejas atbalstītājs, Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš.

Arī Liepājas Jauniešu domei, kura turpmāk divas reizes mēnesī šeit pulcēs pilsētas vidusskolu jaunos līderus, uz šo gadu plāni ir grandiozi. Skolēnu domes prezidente Laura Vēbere un Liepājas skolēnu domes koordinatore Aelita Jankovska novēlēja jauniešiem uzturēt azartu, būt aizrautīgiem savos darbos, ar iniciatīvu īstenojot jaunas idejas.
27. septembrī paredzēta jauniešu veidoto īsfilmu pirmizrāde. Mācību gada laikā katras skolas pašpārvaldei būs iespēja izpausties īpašā pasākumā gan ar saviem priekšnesumiem, gan jauniešu ballē, gatavojot kopīgas dejas. Plānots arī pieredzes apmaiņas seminārs uz Saldus jauniešu centru „Šķūnis”, pārsteigums pilsētas skolotājiem Skolotāju dienā, aktīva dalība Karjeras nedēļas pasākumos oktobra sākumā, gada noslēguma konference, kur tiks noteiktas labākās un atraktīvākās pašpārvaldes utt. Nozīmīga loma skolēnu pašpārvaldēm būs, šoruden pirmo reizi nosakot un balsojot par pilsētas „Foršāko skolotāju”, kas ir jauna nominācija konkursā „Gada skolotājs”.

Nākošā skolēnu domes tikšanās notiks 26. septembrī, bet ik dienu Jauniešu māja   ar prieku gaida jaunus dalībniekus – gan iepazīšanās ekskursijās, gan uz nodarbībām, kas jau notiek. Pirmdien, 16. septembrī plkst. 16.00 uz pirmo nodarbību aicināti jaunie žurnālisti – aktīvi jaunieši no 7. līdz 12. klasei , kuri vēlas savu nākotni saistīt ar žurnālista vai sabiedrisko attiecību speciālista profesiju, pastāstīt arī citiem par notiekošo savās skolās un Jauniešu mājā.

Vairāk informācijas meklējiet: www.liepajasbjc.lv, www.jauniesumaja.lv, www.twitter.com/jauniesumaja, www.draugiem.lv/jauniesumaja/.

Jauniešu mājas renovācija notika Latvijas un Lietuvas pārrobežu programmas projekta LLIV-221 „Jaunieši – sabiedrības attīstības un izaugsmes garants (COMMON FUTURE)” ietvaros. Latvijas un Lietuvas pārrobežu programmas projekta LLIV-221 „Jaunieši – sabiedrības attīstības un izaugsmes garants” mērķis ir radīt vidi, kurā ikvienam jaunietim būtu brīvi pieejamas dažādas bezmaksas aktivitātes, kas vērstas uz personības pilnveidi. Projektā kopā ar sadarbības partneri – Klaipēdas pašvaldību – paredzēts veikt vairākas aktivitātes – organizēt jauniešu konferences, pieredzes apmaiņas braucienus, teātra mākslas un mūzikas nodarbības, kino vakarus un citas aktivitātes. Projekta mērķauditorija ir Liepājas jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem. Visu projektu plānots realizēt līdz 2014. gada aprīlim.
 
 
 
 
Gunta Jākobsone
Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
sabiedrisko attiecību speciāliste
Atpakaļ