Informācija par balsošanas kārtību pašvaldību vēlēšanās

2013. gada 1. jūnijā Latvijā notiks kārtējās pašvaldību vēlēšanas. Pašvaldību vēlēšanas tiks sarīkotas 119 vēlēšanu apgabalos, kuru robežas atbilst 9 republikas pilsētu un 110 novadu robežām.

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas un Eiropas Savienības (ES) pilsoņiem, sākot no 18 gadu vecuma. Lai piedalītos pašvaldību vēlēšanās Latvijā, ES pilsonim jābūt reģistrētam Latvijas Iedzīvotāju reģistrā.

Vēlēšanu tiesību pašvaldību vēlēšanās nav personām, kuras izcieš sodu brīvības atņemšanas vietās, kā arī tiem ES pilsoņiem, kuriem nav tiesību vēlēt ES dalībvalstī, kuras pilsoņi tie ir.

VĒLĒTĀJU REĢISTRS
Svarīgi zināt, ka vēlētāji drīkst balsot tajā pašvaldībā, kurā viņiem ir reģistrēta dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanu dienas vai tajā pašvaldībā, kurā viņiem pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

Atšķirībā no parlamenta vēlēšanām un tautas nobalsošanas pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei tiek lietots Vēlētāju reģistrs. Tas nozīmē, ka pašvaldību vēlēšanās katrs vēlētājs tiks iekļauts noteikta vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai 90 dienas pirms vēlēšanu dienas (2013.gada vēlēšanās – atbilstoši ierakstam par reģistrēto dzīvesvietu Iedzīvotāju reģistrā 2013.gada 3.martā.)
Vēlētāju saraksti tiek veidoti, sadarbojoties Centrālajai vēlēšanu komisijai, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, pašvaldībām un vēlētājiem.

Tie Latvijas pilsoņi, kuriem 2013.gada 3.martā nebūs spēkā esošas dzīvesvietas reģistrācijas, tiks iekļauti tā vēlēšanu iecirkņa sarakstā, kas atbildīs ziņām par vēlētāja pēdējo reģistrēto dzīvesvietu.

Lai informētu par to, kura vēlēšanu iecirkņa sarakstā vēlētājs iekļauts, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde katram vēlētājam uz reģistrētās dzīvesvietas adresi šā gada martā pa pastu izsūtīja paziņojumus.
Savukārt no 25.marta līdz 7.maijam vēlētāji varēja izmantot iespēju mainīt sākotnēji reģistrēto vēlēšanu iecirkni. Pašvaldību vēlēšanās iecirkni bija iespējams mainīt uz jebkuru citu vēlēšanu iecirkni tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā vēlētājam bija reģistrēta dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanām vai uz jebkuru vēlēšanu iecirkni pašvaldībā, kur vēlētājam pieder nekustamais īpašums. Iecirkņa maiņa bija jāpiesaka pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē vai elektroniski, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iecirkņa maiņas e-pakalpojumu.

BALSOŠANAS KĀRTĪBA
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā - 1.jūnijā no pulksten 7.00 līdz 22.00.
Vēlētāji, kuri vēlēšanu dienā nevarēs nobalsot, var izmantot iespēju nobalsot iepriekš. Iepriekšējā balsošana notiks trīs dienas pirms vēlēšanu dienas:

 • trešdien, 29.maijā: no plkst. 17.00 – 20.00;
 • ceturtdien, 30.maijā: no plkst. 9.00 – 12.00;
 • piektdien, 31.maijā: no plkst. 10.00 – 16.00.

Balsot jādodas uz vēlēšanu iecirkni, kura sarakstā vēlētājs iekļauts. Izmantot iespēju balsot iepriekš var jebkurš vēlētājs, kurš nevarēs ierasties vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā.

BALSOŠANA ATRAŠANĀS VIETĀ
Pašvaldību vēlēšanās tiks organizēta arī balsošana atrašanās vietā tiem vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī. Šo iespēju vēlētāji var izmantot, ja vēlēšanu dienā atradīsies sava vēlēšanu iecirkņa teritorijā.

Lai pieteiktu balsošanu atrašanās vietā, no 27.maija līdz 1.jūnija plkst.12.00 jāiesniedz iesniegums vēlēšanu iecirknī, kurā vēlētājs reģistrēts. Pieteikt balsošanu vēlētāja dzīvesvietā var jebkura vēlētāja uzticības persona.

Piedaloties pašvaldību vēlēšanās, vēlēšanu iecirknī jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (eID karte).

KANDIDĀTU SARAKSTI
Kandidātu sarakstus 2013.gada pašvaldību vēlēšanām varēja iesniegt no 2013.gada 12. līdz 22.aprīlim.
Liepājā 2013.gada 1.jūnija pašvaldību vēlēšanām reģistrēti 10 deputātu kandidātu saraksti. Ievēlamo deputātu skaits Liepājas Domē ir 15.

Pirmo reizi pašvaldību vēlēšanās notika reģistrēto deputātu kandidātu sarakstu izloze. Tas nozīmē, ka deputātu kandidātu biļeteni vēlēšanu iecirkņos tiks sakārtoti tādā kārtībā, kādā tie tika izlozēti. Desmit biļeteni katram balsotājam vēlēšanu iecirknī tiks izsniegti sekojošā secībā sakārtoti:

 1. Kristīgi demokrātiskā savienība
 2. Partija “Vienotība”
 3. Partija “Mūsu zeme”
 4. Politisko partiju apvienība “Saskaņas Centrs”
 5. “Reformu partija”
 6. Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
 7. Partija “Par dzimto valodu”
 8. “Liepājas partija”
 9. PCTVL - "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”
 10. Politiskā partija “Reģionu Alianse”


BALSOŠANAS KĀRTĪBA
Balsot jādodas uz vēlēšanu iecirkni, kura vēlētāju sarakstā esat reģistrēts! Citā iecirknī balsot nav iespējams. Savu iecirkni vēlētāji var noskaidrot paziņojumā par pašvaldību vēlēšanām, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes tīmekļa vietnē vai pa CVK uzziņu tālruni 67049999. Liepājas VK -63404700

Balsošanas dokuments ir pase vai personas apliecība. Dodoties vēlēt, ieteicams ņemt līdzi arī paziņojumu par vēlēšanām. Tomēr paziņojums nav balsošanas dokuments, tam ir tikai informatīva nozīme. Ja paziņojumu neesat saņēmis vai tas nozaudēts, tiesības vēlēt saglabājas.

Ierodoties iecirknī, uzrādiet pasi vai personas apliecību un dodieties pie reģistrācijas galda, kur ir norāde ar Jūsu kārtas numuru vēlētāju sarakstā!

Lai saņemtu balsošanas dokumentus, parakstieties vēlētāju sarakstā! Vēlēšanu iecirkņa darbinieks Jums izsniegs vēlēšanu aploksni un vēlēšanu zīmju komplektu. Pārbaudiet, vai uz aploksnes ir Jūsu iecirkņa zīmogs, jo tikai apzīmogotas vēlēšanu aploksnes ir derīgas.

Balsošanai izvēlieties vēlēšanu kabīni vai nodalījumu! Katram vēlētājam ir tiesības balsot aizklāti un savu izvēli izdarīt pašam.

Lai nobalsotu, no visām 10 vēlēšanu zīmēm izvēlieties vienu – ar to kandidātu sarakstu, par kuru vēlaties balsot.

Vēlēšanu zīmē var:

 1. ar „+“ atzīmēt kandidātus, kurus īpaši atbalstāt;
 2. izsvītrot kandidātus, kurus neatbalstāt;
 3. neizdarīt nekādas atzīmes - tas nozīmē, ka esat balsojis par sarakstu;
 4. Izsvītrojot kādu no kandidātiem. Jūs būsiet nobalsojis par attiecīgo sarakstu;

Aploksni aizlīmējiet un iemetiet vēlēšanu kastē!
Neizmantotās vēlēšanu zīmes ieteicams atstāt vēlēšanu iecirknī tām paredzētajā vietā.

Liepājā iekārtoti 21 vēlēšanu iecirknis. Šajās pašvaldību vēlēšanās Centrālā vēlēšanu komisija katru vēlēšanu iecirkni nodrošina ar jaunām vēlēšanu kastēm balsošanai iecirknī, kā arī balsošanai atrašanās vietā.

Savukārt, pateicoties uzņēmuma „Jensen Metal” atsaucībai, astoņi iecirkņi tiek aprīkoti ar jaunām vēlēšanu kabīnēm.

Visi Liepājas vēlēšanu iecirkņi darbu uzsāk 27.maijā. Visa vēlētājiem nepieciešamā informācija – ziņas par deputātu kandidātiem, priekšvēlēšanu programmas, balsošanas kārtība utml. tiks nodrošināta katrā vēlēšanu iecirknī ,kā arī Liepājas domē, kur atrodas pilsētas Vēlēšanu komisija .

NOVĒROTĀJI
Tiesības novērot balsošanas norisi un balsu skaitīšanu vēlēšanu iecirkņos pašvaldību vēlēšanās ir:

 1. politisko partiju, partiju apvienību un vēlētāju apvienību pilnvarotajiem novērotājiem, kuri attiecīgajā pašvaldībā ir iesnieguši kandidātu sarakstu;
 2. Centrālās vēlēšanu komisijas/republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju pilnvarotajiem novērotājiem, tai skaitā Centrālās vēlēšanu komisijas pilnvarotajiem brīvprātīgajiem novērotājiem;
 3. Centrālās vēlēšanu komisijas un republikas pilsētu/novadu vēlēšanu komisiju locekļiem;
 4. plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem.

Reģistrētu politisko partiju un partiju apvienību novērotājiem, ierodoties vēlēšanu iecirknī, jāuzrāda partijas, partiju apvienības valdes ar pilnvaras devēja parakstu apliecināts pilnvarojums un personu apliecinošs dokuments (pase, personas apliecība vai autovadītāja apliecība).

Ja novērotājs pārstāv nereģistrētu partiju apvienību, novērotājam nepieciešams visu attiecīgo partiju pilnvarojums vai saraksta iesniedzēja parakstīts pilnvarojums, ja apvienībā ietilpstošo partiju valdes devušas saraksta iesniedzējam atļauju pilnvarot novērotājus.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, ierodoties vēlēšanu iecirknī, jāuzrāda darba apliecība un personu apliecinošs dokuments (pase, personas apliecība vai autovadītāja apliecība).

Ikviens Latvijas iedzīvotājs, kurš vēlēšanu dienā, 1.jūnijā, ir sasniedzis vismaz 16 gadu vecumu, var kļūt par Centrālās vēlēšanu komisijas brīvprātīgo novērotāju.

Lai iegūtu tiesības novērot pašvaldību vēlēšanas Centrālās vēlēšanu komisijas brīvprātīgā novērotāja statusā, jāreģistrējas Centrālās vēlēšanu komisijas mācību portālā internetā.

Līdz 30.maijam Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļa vietnē iedzīvotāji var pieteikties novērot 1.jūnija pašvaldību vēlēšanas un iegūt tiesības sekot līdzi balsošanas norisei un balsu skaitīšanai vēlēšanu iecirkņos.

BALSU SKAITĪŠANA
Elektroniskā balsu skaitīšana Liepājas pašvaldības vēlēšanās notiks pirmo reizi. Vēlēšanu komisija nodrošina katru vēlēšanu iecirkni ar skeneriem un tam nepieciešamo aprīkojumu. Pateicoties skolu un iestāžu vadītāju atsaucībai, kurās atrodas vēlēšanu iecirkņi, vēlēšanu komisijas varēs produktīvi un ātri veikt balsu skaitīšanu .

Elektronisko balsu skaitīšanu izmanto Centrālās vēlēšanu komisijas Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu balsu skaitīšanas izpildei šādā secībā:

 1. vēlētāju sarakstu skenēšana;
 2. automatizēta balsstiesīgo skaita noteikšana;
 3. automatizēta balsotāju skaita noteikšana iepriekšējā balsošanā, vēlēšanu dienā iecirknī un vēlētāja atrašanās vietā;
 4. vēlēšanu zīmju skenēšana;
 5. automatizēta vēlēšanu zīmju šķirošana pa sarakstiem;
 6. manuāla neidentificēto vēlēšanu zīmju šķirošana pa sarakstiem (ja tādas konstatētas);
 7. balsu skaitīšanas protokola I daļas noformēšana un nosūtīšana;
 8. vēlēšanu zīmēs izdarīto „+„ atzīmju un svītrojumu skaitīšana;
 9. balsu skaitīšanas protokola II daļas noformēšana un nosūtīšana.

Vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietas un darba laiki ir atrodami Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā internetā: www.cvk.lv


Informāciju sagatavoja:
Ildze Lagzdiņa
Liepājas Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Atpakaļ