"Ieguldījumi būs fundamentāli"

Apmēram divu gadu laikā Liepājas vidusskolās ieguldīs desmit miljonus eiro – to paredz ES struktūrfondu izlietojuma programma. Neraugoties uz to, ka vēl pirms gada notika diskusijas par skolu tīkla optimizāciju pilsētā, tagad pašvaldība ziņo, ka finansējums tiks visām pilsētas vidusskolām.

Lai varētu sākt naudas apguvi, vispirms ir vajadzīgi MK noteikumi, kas to regulē. Patlaban ir tikai to projekts, taču Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos Vilnis Vitkovskis pauž pārliecību, ka tuvākajā laikā valdība to sēdē apstiprinās. "Tā ir kolosāla lieta," viņš saka par plāniem izglītības iestāžu mācību vides sakārtošanai.

Finansējums – apmēram 8,9 miljoni eiro – nāk no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF). Kopā ar pašvaldības līdzfinansējumu paredzēts šim nolūkam izlietot 10,4 miljonus eiro.

Programma aptver visas vidusskolas, tā neskar Ezerkrasta un Centra sākumskolas un pagaidām vēl esot jautājums arī par Karostas 3. pamatskolu. Pašvaldība gan patlaban strādājot, lai arī to varētu iekļaut. Investīcijas vajadzīgas arī abās sākumskolās, "bet tur šobrīd Eiropas finansējums nezīmējas". Tām nauda jāmeklē pašvaldības makā vai aizņēmumos.

Ar šādu finansējumu skolās izveidos modernu un ergonomisku mācību vidi – tas nozīmē, piemēram, pašreizējo skolas solu un krēslu aizstāšanu ar modernām un ērtām mēbelēm. Programmas nosacījumi paredz skolās ieviest informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumus un sagādāt aprīkojumu, dabaszinātņu kabinetu aprīkošanu, sporta infrastruktūras sakārtošanu. Noteikumu projektā norādīts, ka par šo naudu var ierīkot arī dienesta viesnīcu, bet tas gan Liepājā neesot plānots. Bet naudas lielāko daļu izmantos remontdarbiem, attiecība esot aptuveni 40 pret 60, salīdzinot to izmaksas ar mēbeļu un iekārtu izmaksām.

Pašlaik tiek gatavoti pirmie iepirkumi, V. Vitkovskis prognozē, ka jau tuvāko divu mēnešu laikā varētu nonākt pie līgumiem par tehnisko projektu izstrādi. Tādi būs katrai skolai. Tehniskie projekti varētu būt gatavi uz rudens pusi. Līdztekus sāksies specifikāciju sagatavošana mēbeļu, informācijas tehnoloģiju aprīkojuma iegādei, citi sagatavošanas darbi, sekos būvniecības, rekonstrukcijas iepirkumi. Darbus sadalīs kārtās.

"Kurzemes Vārds"

Atpakaļ