Gunārs Ansiņš: Eiropas Komisijas politika tērauda rūpniecības nozarē ir pļauka sejā

22. aprīļa Reģionu komitejas Ekonomikas politikas komisijas (ECON) sanāksmē vienbalsīgi apstiprināja atzinumu “Tērauda rūpniecība: kā saglabāt ilgtspējīgu nodarbinātību un izaugsmi Eiropā”, tematikai raisot asas debates Reģionu komitejas locekļu vidū.

Atzinuma sagatavotāja, Vācijas delegācijas pārstāve Izolde Rīza (Isolde Ries) uzsvēra, ka Eiropas Savienības pirmsākumi ir Eiropas Ogļu un tērauda kopienā, bet nu mēs to esam aizmirsuši. „tēraudam nevajadzētu būt tikai daļai no mūsu vēstures, tam jābūt arī izaugsmes potenciālam. Tērauds ir 100% pārstrādājams, varam ietaupīt gan preces, gan samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas,” norādīja Rīza. Viņa vērsa uzmanību, ka tērauda industrija ir apdraudēta, un šajā nozarē nodarbināto skaits samazinājies, un cēloņi šim procesam nav meklējami tikai Eiropā.

Ziņotājas viedoklim piekrita arī Latvijas delegācijas Reģionu komitejā pārstāvis, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gunārs Ansiņš, norādot, ka Eiropas metalurģijas uzņēmumi nespēj konkurēt ar lētu Ķīnas tēraudu un augstām enerģijas izmaksām. „Pēc  Pasaules Tērauda asociācijas datiem Ķīnas metāla ražošanas apjomi pēdējo 15 gadu laikā dramatiski pieauguši, un šobrīd valsts ražo piecas reizes vairāk par visu Eiropas Savienības dalībvalstu ražotājiem kopā, palielinot jau tā esošu metāla pārprodukciju. Eiropas Komisija noteikusi pagaidu antidempinga nodevas, taču tā svārstās starp 13,8%  un 16%, ko es to uzskatu par pļauku sejā!” uzsvēra Ansiņš. Viņš aicināja Eiropas Komisiju apsvērt iespēju piemērot pilnu dempinga procentu, kā to dara, piemēram, ASV.

Reģionu komitejas atzinumu „Tērauda rūpniecība: kā saglabāt ilgtspējīgu nodarbinātību un izaugsmi Eiropā” plānots apstiprināt 15. – 16. jūnija plenārsesijā.

 

Atpakaļ