Dome vienbalsīgi pieņem pirmo eiro budžetu nākamajam gadam

~~
Liepājas dome šodien vienbalsīgi pieņēma pilsētas budžetu 2014.gadam, kurā paredzēti izdevumi 55,8 miljonu eiro apjomā, savukārt ieņēmumi - 53,2 miljonu eiro apjomā, portāls uzzināja pilsētas domes sēdē. Budžeta fiskālais deficīts ir aptuveni 2,6 miljoni eiro, kas tiks finansēts no iepriekšējā gada budžeta līdzekļu atlikuma uz gada sākumu.

Pilsētas pamatbudžeta ieņēmumi ir 39,67 miljoni eiro, no maksas pakalpojumiem gūtie līdzekļi sasniegs 6,85 miljonus eiro, savukārt valsts mērķdotācijas patlaban tiek plānotas 6,7 miljonu eiro apjomā. Plānots, ka nodokļu ieņēmumi nākamgad palielināsies par 5,8%, sasniedzot 38,22 miljonus eiro.

Lielākās izdevumu pozīcijas pilsētas budžetā ir izglītība, kam tiks tērēti 16,58 miljoni eiro, ekonomiskā darbība, kas ietver arī SIA “Komunālā pārvalde” un pašvaldības aģentūras “Liepājas sabiedriskais transports” sniegtos pakalpojumus - 16,43 miljoni eiro, sports un kultūra - 8,23 miljoni eiro, sociālā aizsardzība - 6,33 miljoni eiro un vispārējie valdības dienesti - 5,1 miljons eiro.

Kā norādīja Finanšu pārvaldes vadītājs Ronalds Fricbergs, Finanšu pārvaldes sagatavotais ir pirmais Liepājas budžets eiro. Viņš atzina, ka nav bijis viegli un vienkārši sabalansēt politiķu vēlmes ar pilsētas iespējām.

Lielākās izmaiņas izdevumu daļā plānotas saistībā ar atbalstu sociāli mazāk aizsargātajiem iedzīvotājiem. Tas ietver gan izdevumus sociālo pabalstu izmaksai, kam tiks novirzīts šī gada sociālā budžeta neiztērētais atlikums, gan arī atalgojuma paaugstināšanu tiem pašvaldības darbiniekiem, kas līdz šim saņēmuši viszemāko atlīdzību - līdz 350 latiem (500 eiro) pirms nodokļu nomaksas. Lēmums palielināt atalgojumu saistīts ar faktu, ka no nākamā gada valstī tiek palielināta minimālā alga no pašreizējiem 200 latiem līdz 225 latiem jeb 320 eiro, līdz ar to bērnudārzu auklīšu, skolu tehnisko darbinieku, bibliotekāru un citu pašvaldībā nodarbināto līdzšinējais atalgojums būtu minimālās algas līmenī. Lai saglabātu līdzšinējo diferenciāciju un atalgojuma hierarhiju, šo speciālistu atalgojums tiks palielināts par vidēji septiņiem procentiem, taču precīzu algas pielikumu katram darbiniekam noteiks katras iestādes vadītājs, izvērtējot apstākļus.

"Atalgojuma izmaiņas skars aptuveni 700 strādājošos dažādās pašvaldības struktūrās, iekļaujot gan bibliotekārus, gan skolu darbiniekus, gan auklītes bērnudārzos un darbiniekus citās jomās. Sākoties ekonomiskajai krīzei, šiem darbiniekiem, kā visiem pašvaldībā strādājošajiem, atalgojums ļoti krasi tika samazināts, taču, plānojot nākamā gada budžetu, mērķtiecīgi esam meklējuši iespējas kaut nedaudz to celt, lai atalgojums būtu virs minimālās algas sliekšņa," skaidroja Liepājas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks.

Viņš arī norāda, ka ar nākamo gadu plānots atjaunot pilnās slodzes izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem, kam tās, sākoties krīzei, tika samazinātas.

Tāpat nākamā gada budžetā paredzēti arī līdzekļi, lai nodrošinātu bezmaksas sabiedrisko transportu pensionāriem, kas vecāki par 80 gadiem. "Mūsu mērķis ir pakāpeniski paplašināt to sociāli mazāk aizsargāto liepājnieku loku, kas var izmantot pilsētas sabiedrisko transportu bez maksas vai ar atvieglojumiem. Šogad jau noteikts, ka sabiedrisko transportu ar braukšanas maksas atvieglojumiem var izmantot pensionāri ar viszemākajiem ienākumiem, bez maksas brauc pirmklasnieki, un tagad esam saņēmuši lūgumu no Latvijas Pensionāru apvienības atvieglojumus piemērot arī pensionāriem, kas vecāki par 80 gadiem," informēja U.Sesks.

Izdevumu sadaļā nākamgad iekļautas arī izmaksas, kas saistītas ar uzņēmuma "Liepājas metalurgs" maksātnespējas procesa radītajām sekām. Lielākās izmaiņas saistāmas ar domes iepriekš pieņemto lēmumu no nākamā 1.janvāra pārņemt no sporta kluba "Liepājas metalurgs" pašvaldības finansējumā bērnu un jauniešu futbola un hokeja sporta programmas, kā arī atpūtas kompleksu "Draudzība" Bernātos. Tāpat starp būtiskākajām nākamgad plānotajām aktivitātēm iekļauta arī jaunās dzīvnieku patversmes atklāšana un pilsētas iekškvartālu labiekārtošanas darbu turpināšana.

Kā uzsvēra R.Fricbergs, no nākamā gada veselības apdrošināšana tiks nodrošināta visiem pašvaldības iestādēs strādājošajiem – ne tikai izglītības jomā strādājošajiem, kā tas iepriekš bija plānots. Līdz šim apdrošināti bija Pašvaldības policijā strādājošie un sociālajā jomā nodarbinātie.

Kaut arī par nākamā gada budžetu vienbalsīgi nobalsoja pilnīgi visi pilsētas domes deputāti – viedokļi bija dažādi. Piemēram, ja Gunārs Ansiņš nākamā gada budžetu vērtēja kā sociāli ekonomiski piesardzīgu un Jurijs Hadarovičs nosauca par sociālu budžetu, tad Reformu partijas deputātu viedoklis bija atšķirīgs. Piemēram, Ģirts Kronbergs nākamā gada pilsētas budžetu nosauca par avansa budžetu.

Reformu partijas deputāti, apspriežot sagatavoto budžeta projektu, kurnēja par to, ka tajā nav iekļauti visi viņu sagatavotie ierosinājumi, piemēram, nav piešķirta papildus nauda pirmsskolas izglītības iestādēm tualetes papīra un papīra dvieļu iegādei. Uz to pilsētas mērs norādīja, ka “budžets nav laimes aka, tam jābūt sabalansētam”.

„Šis Liepājai ir unikāls budžets divu iemeslu dēļ: pirmo reizi tas ir sagatavots eiro valūtā un pirmo reizi, sagatavojot budžetu, mums ir bijis jārēķinās ar lielākā pilsētas uzņēmuma „Liepājas metalurgs” maksātnespējas radītajām sekām. Nākamgad vairāk nekā citus gadus ir skaidri jāapzinās, ka budžets nav neizsmeļama laimes aka, no kuras katrs var pasmelt tik, cik grib. Dodot naudu vienam mērķim, mums ir jāsamazina kādai citai jomai un nākamgad prioritāte ir liepājnieks, savukārt mazāk atliek infrastruktūras attīstības projektiem,” pēc budžeta pieņemšanas norādīja Liepājas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks.


Autors: liepajniekiem.lv

Atpakaļ