Desmit jaunās ģimenes saņēmušas pašvaldības dzīvokļus

Jaunās ģimenes turpina aktīvi pieteikties rindā uz pašvaldības mājokļiem, kopš martā stājušies spēkā grozījumi noteikumos par pašvaldības dzīvokļu piešķiršanas kārtību. Līdz jūnija beigām Dzīvokļu komisijas sēdēs pašvaldības dzīvokļu rindā uzņemtas 43 jaunās ģimenes, kuras atbilst noteikumu prasībām. Desmit ģimenes jau pieņēmušas lēmumu un izvēlējušās sev dzīvokli, galvenokārt Karostā vai Tosmarē, portālu informē domes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Nākošā dzīvokļu komisija notiks 2. jūlijā, un tajā izskatīs arī  astoņu jauno ģimeņu pieteikumus, informē Domes mājokļu nodaļas vadītāja Maija Frīdmane. Trim ģimenēm dzīvokļa saimnieks uzteicis īres līgumu, četras kopā ar maziem bērniem dzīvo pie vecākiem. Pirmo reizi izskatīs dzīvokļa piešķiršanas iespēju arī ģimenei, kura ar diviem bērniem atgriezusies uz dzīvi Liepājā no ārzemēm. Izskatīs arī vienu pieteikumu par mazāka dzīvokļa maiņu uz lielāku.

Kā zināms, martā pilsētas dome pieņēma jaunajām ģimenēm ar bērniem labvēlīgu lēmumu, paplašinot to cilvēku loku, kuriem ir tiesības pretendēt uz pašvaldības dzīvokļu īri. Galvenais kritērijs – ģimenē ir vai gaidāms bērns, ģimene deklarējusi dzīvesvietu Liepājā vismaz piecus gadus un tai nepieder dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa.

Dzīvokļu rindā var reģistrēties gadījumos, ja  dzīvoklī dzīvo un ir deklarējušas savu pamata dzīves vietu vairākas ģimenes, kurās ir nepilngadīgi bērni.

Uz dzīvokli pirmās kārtas rindā var pretendēt tās manodrošinātās ģimenes ar bērniem, kurām izīrētājs dzīvojamās telpas īres līgumu izbeidz, ja  dzīvoklis nepieciešams pašam īpašniekam vai citos likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 6.panta otrajā daļā paredzētajos gadījumos.

Dzīvokļu rindā tiek uzņemtas arī maznodrošinātās ģimenes ar bērniem, kuras tiek izliktas no sava vai viņu ģimenes locekļu nekustamā īpašuma par hipotekārā kredīta, kas ņemts dzīvokļa iegādei vai remonta, parādiem. Galvenais nosacījums - īpašuma vērtībai ir jābūt vienādai vai mazākai par parādsaistību apmēru atsavināšanas brīdī.

Pirmo reizi uz pašvaldības dzīvokli var pretendēt ģimenes ar nepilngadīgiem bērniem, kuras izceļojušas no Latvijas un atgriezušās Liepājā, kur pirms tam dzīvojušas, bet nav nodrošinātas ar atsevišķu dzīvojamo platību.

Tagad ir iespēja sniegt palīdzību ģimenēm, kurām nepieciešams mazāku pašvaldības dzīvokli apmainīt pret lielāku sakarā ar bērna piedzimšanu vai citiem pamatotiem apstākļiem, ja īrniekam nav īres un komunālo maksājumu parādu.

Šobrīd pašvaldībai ir brīvi 135 dzīvokļi – 90 ar centrālo un 45 ar malkas apkuri, ar un  bez ērtībām. Tie ir ļoti dažādas kvalitātes, ne visi ir tik labā stāvoklī, lai uzreiz atbilstu jauno ģimeņu vēlmēm. Tāpēc pašvaldība arī plāno šogad par 80 tūkstošiem latu izremontēt ap 20 dzīvokļu.

Lai reģistrētos dzīvokļu rindā, jādodas uz Liepājas Domes Mājokļu nodaļu Rožu ielā 6 -  darba dienās no 9 līdz 17 , otrdienās līdz 15. Papildus informācija pa tālr. 63404711 vai 63404714.

Autors: liepajniekiem.lv

Atpakaļ