Baltkrievijas uzņēmēji vēlas sadarboties

Ceturtdien, 12. novembrī  vienas dienas iepazīšanās vizītē Liepājā viesojās Baltkrievijas uzņēmēju delegācija, kura vēlējās iepazīties ar uzņēmējdarbības vidi Liepājā, bet jo īpaši ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas un ostas iespējām. Dienas noslēgumā Baltkrievijas uzņēmēji atzina, ka guvuši daudz interesantas informācijas un jau nākamajā vasarā ieradīsies atkārti, jau daudz plašākā sastāvā.

Baltkrievijas uzņēmēju delegācija tikās ar Liepājas domes un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes vadību, iepazinās ar uzņēmējdarbības vidi Liepājā un apmeklēja AS “UPB” biznesa parku Pulvera ielā, kā arī piedalījās kontaktbiržā ar Liepājas uzņēmējiem.

 Baltkrievijas uzņēmēju konfederācijas priekšsēdētājs VLADIMIRS KARJAGINS atzina, ka Liepāja ir ļoti interesanta ražošanas infrastruktūra, osta, te esot speciālā ekonomiskā zona un virkne veiksmīgu uzņēmumu, kas izraisa lielu interesi par Liepāju. Vladimirs Karjagins arī uzteica progresīvo biznesa vidi, kur vara veicina dialogu ar uzņēmējiem un nepārtraukti attīsta infrastruktūru.

Kontaktbiržas laikā Baltkrievijas un Liepājas uzņēmēji pārrunāja iespējamos sadarbības virzienus un tika iezīmēti divi galvenie virzieni kā sadarboties. Viens no sadarbības modeļiem varētu būt jaunu ražošanas kopuzņēmumu veidošana, kam labvēlīgus apstākļus nodrošina Liepājas speciālā ekonomiskā zona un tā būtu iespēja apgūt Eiropas tirgu. Otrs virziens – tranzītbizness un loģistika. Piemēram, Eirāzijas savienības ražošanas un uzņēmējdarbības apvienības priekšsēdētāja padomnieks ANDREJS GETKO atzina, ka sadarbojas ar Ķīnu un nodrošina Ķīnā ražotās produkcijas importu Baltkrievijā un citās valstīs, kā arī izteica gatavību   nomāt vai būvēt Liepājas ostā noliktavas, kas varētu nodrošināt vieglāku un ērtāku loģistiku.

Līdz šim lielākā Baltkrievijas kravu plūsma tika organizēta caur Klaipēdas ostu, bet uzņēmēji pauda gatavību izmantot arī Liepājas ostas. Protams, tika aktualizēts arī jautājums par demontēto dzelzceļa posmu Lietuvā pie Renģes, kas ievērojami sadārdzina kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks GUNTARS KRIEVIŅŠ solīja  turpināt  aktualizēt jautājumu par dzelzceļa posma atjaunošanu un  tiklīdz būs zināmi nākamā gada dzelzceļa tarifi aktivizēt darbību, lai veicinātu sadarbību ar Baltkrievijas uzņēmējiem.

 
Informāciju sagatavoja:
Līga Ratniece-Kadeģe
Liepājas SEZ pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste

Atpakaļ