Ar pašvaldības līdzfinansējumu sakārto 20 namu iekšpagalmus

Īstenojot projektu konkursu par pašvaldības līdzfinansējuma piesaisti teritoriju labiekārtošanai, Liepājas pilsētas Dome šogad piešķīrusi namu apsaimniekotājiem un dzīvokļu īpašnieku biedrībām finansējumu vairāk nekā 280 tūkstošu latu apmērā kopskaitā 20 daudzdzīvokļu namu iekšpagalmu sakārtošanai.

Šodien, 14.oktobrī, pilsētā jau īstenotos iekšpagalmu labiekārtošanas projektus apsekoja Liepājas domes vadība un speciālisti no pašvaldības Nekustamā īpašuma pārvaldes, kas iepazinās ar iedzīvotāju līdzšinējo pieredzi un sasniegtajiem rezultātiem.

„Vairāki pilsētas mikrorajoni lēnām pārvēršas līdz nepazīšanai, jo pirms gadu desmitiem celtās blokmājas ne tikai nosiltinātas, bet, pateicoties šim projektu konkursam, tagad pie mājām izdevies sakārtot arī apkārtējo vidi – izveidot puķu dobes un soliņus, uzstādīt modernas un efektīvas apgaismojuma laternas, ierīkot bērnu rotaļu laukumus un jaunas stāvvietas automašīnām. Tas viss padara Liepāju sakoptāku, savukārt iedzīvotājiem uzlabo dzīves kvalitāti,” norādīja Liepājas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks.

Tiekoties ar namu apsaimniekotājiem un māju iedzīvotājiem, Liepājas domes priekšsēdētājs U.Sesks arī uzsvēra, ka sakoptās daudzdzīvokļu mājas ir labs piemērs pārējiem liepājniekiem un arī pilsētas viesiem, kas nereti pie mums brauc mācīties un pārņemt pieredzi māju siltināšanas jomā.

Kā norāda Liepājas pilsētas Domes izpilddirektora vietnieks nekustamā īpašuma jautājumos Mārtiņš Tīdens, šogad vērojama ļoti liela iedzīvotāju interese par iespēju īstenot iekšpagalmu labiekārtošanas projektus ar pašvaldības līdzfinansējumu. Kopumā šogad projektus pagalmu labiekārtošanai iesnieguši 28 namu apsaimniekotāji un dzīvokļu īpašnieku biedrības, no kuriem atbalstīti ir 20. Atbalstīto projektu kopējā izmaksu summa ir 349 818 latu, no kuriem lielāko daļu jeb 283 239 latu sedz no pašvaldības budžeta.

Konkursam iesniegtajos daudzdzīvokļu namu iekšpagalmu labiekārtošanas projektos iedzīvotāji visvairāk izteikuši vēlmi sakārtot ietves un apzaļumojumus, izbūvēt autostāvvietas automašīnām, kā arī iekārtot bērnu rotaļu laukumus un nomainīt nolietoto apgaismojuma Jau vēstīts, ka Liepājas dome šogad izsludinājusi pieteikšanos mikrorajonu pagalmu labiekārtošanai, kuras mērķis ir sakārtot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apkārtni un uzlabot iedzīvotāju apkārtējo dzīves vidi, transporta kustību, bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas un vides pieejamību, izmantojot pašvaldības līdzfinansējumu. Projektu pieteikumu iesniegšana šogad jau noslēgusies, taču nākamgad projektu konkursu paredzēts turpināt.Andrejs Rjabcevs,
Liepājas domes priekšsēdētāja padomnieks sabiedrisko attiecību jautājumos

Atpakaļ