Apstiprina Liepājas 2016.gada budžetu

Šodien, 10.decembrī, notikušajā pilsētas domes sēdē deputāti atbalstīja grozījumu izdarīšanu pilsētas šā gada budžetā, kā arī apstiprināja Liepājas pašvaldības 2016.gada budžetu.

Salīdzinot ar šo gadu, Liepājas pilsētas pašvaldības budžets 2016.gadam tiek plānots par aptuveni 5 miljoniem eiro lielāks, taču tas sagatavots ar piesardzīgu rezervi, ņemot vērā grūti prognozējamo pilsētas ekonomiskās situācijas attīstību nākamgad.

Liepājas pilsētas pašvaldības pamatbudžetā 2016.gadā ieņēmumi tiek plānoti 54 439 907 eiro apmērā, tajā skaitā plānota arī kredītlīdzekļu piesaiste 52 405 eiro apmērā pirmsskolas izglītības iestādes "Margrietiņa" ēku atjaunošanai un teritorijas labiekārtošanai. Lielākā daļa jeb gandrīz 64% no plānotajiem ieņēmumiem ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumi, 7% ir nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi, 15% - valsts mērķdotācijas, Eiropas Savienības struktūrfondu finansējums un pašvaldības saņemtie maksājumi par izglītības pakalpojumiem, bet vēl 14% - ieņēmumi par maksas pakalpojumiem.

Kā deputātiem pirms nedēļas notikušajā pilsētas domes Finanšu komitejas sēdē skaidroja pašvaldības Finanšu pārvaldes vadītājs Ronalds Fricbergs, ieņēmumu palielinājums nākamā gada budžetā par aptuveni 5 miljoniem eiro galvenokārt skaidrojams ar to, ka valstī tiek ieviests jauns finanšu izlīdzināšanas mehānisms. Vienlaikus viņš norādīja, ka, kopš nedienas piemeklējušas lielāko pilsētas ražojošo uzņēmumu "KVV Liepājas metalurgs", pašvaldība savus izdevumus plāno ļoti piesardzīgi un ar zināmu rezervi.

Pilsētas budžeta izdevumu sadaļa nākamajam gadam tiek plānota 54 439 907 eiro apmērā, izlietojot šos līdzekļus galvenokārt pašvaldības budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu un neatliekamo izdevumu segšanai. Finansējums lielākiem investīciju projektiem un dažādām jaunām iniciatīvām parasti tiek izskatīts tikai jaunā budžeta gada sākumā, kad ir precīzi zināms līdzekļu atlikums no iepriekšējā gada.

Nākamā gada budžeta projektā nodrošināts finansējums vairāk nekā viena miljona eiro apmērā sporta pasākumiem un 835 000 eiro kultūras aktivitātēm, izvērtējot to aktualitāti un lietderību pilsētas ekonomiskās situācijas uzlabošanā. Tāpat budžetā paredzēti līdzekļi 390 000 eiro apmērā Liepājas lidostas akreditācijai atbilstoši starptautiskajām prasībām, kā arī citiem mērķiem.

Tāpat šodien notikušajā pilsētas domes sēdē deputāti akceptēja grozījumus pilsētas šā gada budžetā. Kā skaidroja Finanšu pārvaldes vadītājs, lēmums par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2014.gada 11.decembra saistošajos noteikumos “Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2015.gadam” nepieciešams, lai ar grozījumiem budžetā pamatbudžeta ieņēmumus palielinātu par  4 158 357 eiro, tajā skaitā valsts finansējums – 3 760 028 eiro; pamatbudžeta ieņēmumi – 394 410 eiro; maksas pakalpojumu ieņēmumi – 3 919 eiro.

Par 391 000 eiro palielinājušies ieņēmumi sadaļā par nekustamā īpašuma nodokli, un šos līdzekļus paredzēts tērēt sabiedriskajam transportam (338 000 eiro), sporta skolām, zemesgabala iegādei Baznīcas ielā 9 autostāvvietas izveidei (40 000 eiro), koncertzāles izmaksu segšanai u.c.

Atpakaļ