Apstiprina jaunās komisijas

 

Ceturtdien, 22. augustā, Liepājas domes sēdē apstiprināta 21 komisija un to sastāvi, lai varētu pildīt atsevišķas pašvaldības funkcijas un nodrošinātu savu darbību. Komisiju sastāvs veidots no deputātiem, pašvaldības administrācijas darbiniekiem un pašvaldības iedzīvotājiem, kuri ir attiecīgās nozares speciālisti vai eksperti.

Domes pastāvīgās Izglītības, kultūras un sporta komitejas pārraudzībā izveidotas šādas komisijas:

1.    Izglītības komisija 9 locekļu sastāvā. Komisijas priekšsēdētāja – Silva Golde.
2.    Jaunatnes lietu komisija 9 locekļu sastāvā. Komisijas priekšsēdētāja – Inga Šablo.
3.    Kultūras lietu komisiju 9 locekļu sastāvā. Komisijas priekšsēdētāja – Silva Golde.
4.    Sporta komisija 9 locekļu sastāvā. Komisijas priekšsēdētāja – Silva Golde.

Domes pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas pārraudzībā izveidotas šādas komisijas:

1.    Administratīvā komisija 7 locekļu sastāvā. Komisijas priekšsēdētāja – Dace Arāja.
2.    Bērnu tiesību aizsardzības komisija 9 locekļu sastāvā. Komisijas priekšsēdētāja – Taiga Ziemele.
3.    Dzīvokļu komisija 7 locekļu sastāvā. Komisijas priekšsēdētājs – Juris Jirgens.
4.    Reliģisko lietu komisija 9 locekļu sastāvā. Komisijas priekšsēdētājs – Jānis Bitāns.
5.    Sabiedriskās saskaņas komisija 9 locekļu sastāvā. Komisijas priekšsēdētājs – Valdis Skujiņš.
6.    Sociālo lietu komisija 7 locekļu sastāvā. Komisijas priekšsēdētājs – Helvijs Valcis.
7.    Veselības aprūpes komisija 9 locekļu sastāvā. Komisijas priekšsēdētājs – Gunārs Ansiņš.

Domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas pārraudzībā izveidotas šādas komisijas:

1.   Apstādījumu uzraudzības komisija 9 locekļu sastāvā. Komisijas priekšsēdētāja – Dace Liepniece.
2. Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisija 8 locekļu sastāvā. Komisijas priekšsēdētājs – Edgars Rāts.
3.    Sabiedriskās kārtības un drošības komisija 8 locekļu sastāvā. Komisijas priekšsēdētājs – Uldis Sesks.
4.    Transporta infrastruktūras komisija 9 locekļu sastāvā. Komisijas priekšsēdētājs – Edgars Rāts.
5.    Tūrisma komisija 9 locekļu sastāvā. Komisijas priekšsēdētājs – Jurijs Hadarovičs.
6.    Vides komisija 9 locekļu sastāvā. Komisijas priekšsēdētājs – Gunārs Ansiņš.

Domes pastāvīgās Finanšu komitejas pārraudzībā izveidotas šādas komisijas:

1.    Budžeta komisija 9 locekļu sastāvā. Komisijas priekšsēdētājs – Uldis Sesks.
2.    Iepirkumu komisija 7 locekļu sastāvā. Komisijas priekšsēdētājs – Didzis Jēriņš.
3.    Dzīvojamo māju privatizācijas komisija 5 locekļu sastāvā. Komisijas priekšsēdētājs – Mārtiņš Tīdens.
4.    Privatizācijas komisija 7 locekļu sastāvā. Komisijas priekšsēdētāja – Inita Pelnēna.

Vēl neapstiprinātā Zemes komisija un Licencēšanas komisija un to sastāvi tiks skatīti kādā no nākamajām domes sēdēm.

Lēmums tika pieņemts saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 61. pantu un Liepājas pilsētas Domes 2009. gada 5. novembra saistošo noteikumu Nr. 27 „Liepājas pilsētas pašvaldības nolikums” 1.8. un 1.9. punktu un 2013. gada 25. jūlija lēmumu Nr.236 „Par komisijām un konsultatīvajām padomēm” 1.1., 1.2., 1.3. un 1.4. apakšpunktu.

Līdz ar šo komisiju apstiprināšanu spēku zaudējuši vairāki domes lēmumi, ar kuriem komisijas tika izveidotas iepriekšējā sasaukuma laikā.

Plašāka informācija par komiteju un komisiju sastāviem atrodama pāsvaldības mājas lapā ŠEIT


Informāciju sagatavoja:
Dace Ķēde
sabiedrisko attiecību speciāliste
Atpakaļ