5 iemesli, kāpēc balsot par Liepājas partiju

Šonedēļ iepriekšējai balsošanai durvis jau vēruši pašvaldību vēlēšanu iecirkņi visos mikrorajonos, taču lielākā aktivitāte gaidāma sestdien, kad liepājnieki izvēlēsies politisko partiju pārstāvjus darbam jaunajā Liepājas domē. Laikā, kad visapkārt tiek skandēti solījumi un kandidātu aicinājumi, Liepājas partija apkopojusi liepājnieku piecus biežāk minētos argumentus, kas noteikuši izvēli balsot par Liepājas partiju.

Liepājas partija radīta darbam liepājnieku labā. Tā ir reģionāla partija, kuras plānos nav darbs Rīgā vai Briselē. Liepājas partija nemaina savu politisko pārliecību un virzību ik pēc četriem gadiem vai pēc kārtējās republikas mēroga partijas izjukšanas vai pārdzimšanas. Šī komanda strādā liepājnieku labā, Liepājai, un ar to lepojas. Vienlaikus kā reģionāls politiskais spēks tā nav provinciāla. Ne vienreiz vien Liepājas partijas pārstāvji sēdušies pie sarunu galda ar valdības ministriem un Saeimas komisiju vadītājiem, nav baidījušies aizstāvēt Liepājas intereses – vienalga, vai cīnoties par Liepājai nozīmīgu projektu īstenošanu, vai iestājoties par liepājniekus satraucošu problēmu risināšanu valsts visaugstākajā līmenī. Liepājas partijas līderu viedoklī ieklausās, jo viņu argumenti un mērķi ir pamatoti. Tie balstīti uz vēlmi sniegt labāko Liepājai un būt par piemēru daudzām Latvijas pilsētām. Liepājas partijas viedoklī ieklausās.

Liepājas partija piedāvā stabilitāti un pēctecību. Liepājas partijai nav jāsāk no baltas lapas, gados uzkrātā pieredze un rūdījums ļauj nekavējoši turpināt tos projektus, kas jau ir labi aizsākti. Tos, kuru tapšanai resursi ir sarūpēti un tos, kuru aizmetņi radušies sarunās ar liepājniekiem. Jāturpina skolu pielāgošana mūsdienu izglītības prasībām, jauni bērnudārzi, jauni mājokļi, jauni uzņēmumi un līdz ar to labas darba vietas, Reģionālās slimnīcas modernizēšana, grantēto ielu sakārtošana, kultūras darbības paplašināšana, teātra mazā zāle un laikmetīga bibliotēka, aktīvās atpūtas un sporta piedāvājums, tramvaja līnijas pagarinājums Ziemeļu priekšpilsētas virzienā, mikrorajonu iekšpagalmu labiekārtošanas atbalsta programma, paplašināts atbalsts vēsturisko ēku renovācijai, veloceliņu tīkla sazarojums, pludmales labiekārtojums, parku, rotaļu laukumu un atpūtas zonu izveide un daudzi citi darbi un projekti, kuru idejas un aizsākums rodams vairāk nekā pirms četriem gadiem. Liepājas partija nevairās no atbildības – ne visas ieceres izdodas realizēt tik ātri un raiti, kā liepājnieki būtu vēlējušies, tomēr Liepājas partijas komanda skaidri redz, kas vēl ir jāizdara un kā to izdarīt.

Liepājas partija ciena un ievēro dažādu interešu un nacionālo piederību liepājnieku viedokļus. Liepājas partija uzskata, ka svarīgs ir tikai viens viedoklis – visi esam liepājnieki. Sarunās ar liepājniekiem tā vienmēr uzsvērusi, ka ir par stiprām ģimenēm, par ērtībām un iespējām katrai liepājnieku paaudzei. Liepājas partija vienmēr ir iestājusies par nacionālām vērtībām un sabiedrības drošību gan nacionālā līmenī, gan arī Liepājā. Tās attieksme vienmēr ir bijusi, ka sabiedrība ir jāvieno, nevis jāšķeļ, jo katra robeža novelk šķēršļus vai sarkanās līnijas, kuras ne pie kā laba nenoved. Liepājas partija vēlas, lai liepājnieki atgrieztos savā pilsētā, lai liepājnieku saimei pievienotos jauni, talantīgi speciālisti un ar prieku šeit veidotu savu nākotni, audzinātu bērnus – mazos liepājniekus. Tā vienmēr lepojusies ar liepājnieku sasniegumiem. Šobrīd partijas komanda vēlas aizvien aktīvāk mudināt liepājniekus uz sarunām, jo tikai liepājnieki vislabāk zina, kādai jābūt Liepājai, kas spēj aizraut, iedvesmot un iedot labu pamatu dzīvei. 

Liepājas partija ir stabila, pieredzējusi un aizrautīga komanda. Uz šīm vēlēšanām Liepājas partija ir izveidojusi deputātu kandidātu komandu, kuras sastāvā ir visu pilsētai svarīgāko nozaru pārstāvji, cienītas personības un atbildīgi cilvēki, kas sevi pierādījuši izglītības, kultūras, sporta, veselības aprūpes, vadības un citās darbības nozarēs. Vienlaikus līdzvērtīgi blakus veidota jaunā politiķu ataudze, kas aizrautīgi vēlas pašvaldības darbā ieviest mūsdienīgu, atvērtu un eiropeisku pārvaldību. Liepājas partijas komandu  vieno mīlestība uz Liepāju un apziņa, ka kopīgiem spēkiem – ar pieredzi un radošumu – Liepāju iespējams veidot vēl stiprāku. Liepājas partija strādā ilgtermiņā, tāpēc vienmēr rūpējusies par jaunu speciālistu un aizrautīgu cilvēku piesaisti savai komandai. Stipru Liepāju var izveidot tikai soli pa solim, balstoties uz ilgstošu pieredzi un neatlaidību.

Par Liepājas partiju runā darbi ne lozungi. Liepājas partijas komandai nav raksturīgi bārstīties ar tukšiem solījumiem. Svarīgs ir uzdevums un darbs. Visam ir bijusi un būs svarīga nozīme – gan lieliem infrastruktūras projektiem kā sporta būvēm, koncertzālei, pilsētas centra rekonstrukcijai, bērnudārziem, slimnīcai, jaunai tramvaja līnija un vagoniem, tā maziem objektiem, kas dod prieku, piemēram, soliņam parkā, sakārtotām ietvēm un puķudobēm mikrorajonos, u.c. Liepājas partijas komanda uzskata, ka nav mazu vai lielu uzdevumu. Liepājnieku uzticēšanās ir svarīgākais darba novērtējums.  

Jau vairāk nekā piecpadsmit gadu liepājnieku vairākums pašvaldības vēlēšanās priekšroku devis tieši Liepājas partijai. Par to Liepājas partija saka lielu paldies liepājniekiem! 

Lai top! 5. jūnijā par 5. sarakstu.

Atpakaļ